1 de septiembre de 2009

Voting time has arrived!

Queridos amigos:

Estamos encantados de anunciar que rematou o prazo de presentación de obras a competición e estamos orgullosos de presentar e mostrar tantas e tan boas obras de animación. É un verdadeiro pracer compartillar con todos os nosos visitantes e usuarios todas as obras que recibimos. Graciñas pola vosa participación e por seguir Animacam.

Animacam é un festival no cal todos temos voz e a oportunidade de expresar os nosos sentimentos e opinións sobre o mundo de animación. Por elo, o Xuíz e Xurado do festival son os nosos usuarios no período de votación que queda aberto a partires do 1 de setembro ata o 19 de outubro. Estaremos agardando os vosos comentarios, opinións e votos!

Para votar hai que darse de alta no rexistro de usuarios como visitante e encher os datos que se solicitan.
Para exercer o voto tes que acceder a través do Login e unha vez dentro, seleccionar a categoría na que desexas efectuar o voto.
Dentro de cada categoría o usuario poderá emitir un único voto por película, dándolle á mesma un valor de entre 1 e 5.
Unha vez emitido o voto, este quedará automáticamente rexistrado sen posibilidade de cambialo.

Moitas grazas polo voso tempo e atención Desexámosvos unha feliz experiencia Animacam!


Queridos amigos:

Estamos encantados de anunciar que ha terminado el plazo de presentación de obras a competición y estamos orgullosos de presentar y mostrar tantas y tan buenas obras de animación. Es un verdadero placer compartir con todos nuestros visitantes y usuarios todas las obras que hemos recibido. Gracias por vuestra participación y por seguir Animacam.

Animacam es un festival en el cual todos tenemos voz y la oportunidad de expresar nuestros sentimientos y opiniones sobre el mundo de animación. Por ello, el Juez y Jurado del festival son nuestros usuarios en un período de votación que queda abierto a partir del 1 de septiembre hasta el 19 de octubre. ¡Estaremos esperando vuestros comentarios, opiniones y votos!

Para votar hay que darse de alta en el registro de usuarios como visitante y rellenar los datos que se solicitan.
Para ejercer el voto tienes que acceder a través del Login y una vez dentro, seleccionar la categoría en la que deseas efectuar el voto.
Dentro de cada categoría el usuario podrá emitir un único voto por película, dándole a la misma un valor de entre 1 y 5.
Una vez emitido el voto, este quedará automáticamente registrado sin posibilidad de cambiarlo.

Muchas gracias por vuestro tiempo y atención ¡Os deseamos una feliz experiencia Animacam!

Dear friends:

We are delighted to announce that our deadline has came and we are so proud to feature and broadcast your films. It's a pleasure for us to show and share with all our visitors all the animations we have received. Thank you for your participation and for following Animacam.

Animacam is a festival where everyone has a voice and an option to express their feelings and opinions about the animation world. Because of that, the Jury of the festival are the web users and the supporters and followers of our initiative. So, VOTING TIME is opened from 1st of September to 19th of October! We will be expected and waiting your comments, opinions and votes!

In order to vote, please register with the users’ register as a visitor and provide the information required. In order to cast your vote, access Login where you can choose the category in which you wish to vote.
Once inside each category, users may cast one vote per film, on a points system from 1 to 5.
Once the vote has been cast, it will be automatically registered with no possibility it may be changed.

Thanks a lot for your time and attention We wish you a nice Animacam experience!

No hay comentarios:

Publicar un comentario