27 de julio de 2009

Homenaxe- Homenaje- Tribute!!! Pelegríns, peregrinos, pilgrims...Estimados e queridos participantes: estamos moi contentos coas vosas aportacións. Fixéronnos vibrar, sentir, gozar e soñar. Transmitístesnos á perfección unha das vosas máis gratas experiencias e un cúmulo de sensacións que nos axudaron a roza-lo ceo e a entender a grandeza do Camiño de Santiago. Por todo elo, queremos rendirvos unha pequena, aínda que sinceira homenaxe para expresarvos o noso agradecemento.

Estimados y queridos participantes: estamos muy contentos con vuestras aportaciones. Nos han hecho vibrar, sentir, disfrutar y soñar. Nos habéis transmitido a la perfección una de vuestras más gratas experiencias y un cúmulo de sensaciones que nos han ayudado a rozar el cielo y a entender la grandeza del Camino de Santiago. Por todo ello, queremos rendiros un pequeño pero sincero homenaje para expresaros nuestro agradecimiento.

Dear and loved friends and participants: we're really happy with your pictures and videos. They make us feel, enjoy, vibrate, dream... You have transmited us on a perfect way one of the greatest experiences for you and several feelings that made us rise up and grow up to understand the maxim of the Way of Saint James. Because of that, we want to greet your aportations with a little but sweet tribute to get you back our greetings.

MOITAS GRAZAS
MUCHAS GRACIAS
THANK YOU VERY MUCH!!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario